Økonomi

Økonomi og Tilskud

Vores patienter har flere muligheder for dækning og betaling: Indmeldelse i sygesikringsgruppe 2 (refusion i hjemkommunen), privat sygeforsikring med dækning på området, aftale med egen kommune om betaling eller fuld selvbetaling.

Tilskud gennem gruppe 2 i den offentlige sygesikring:

De fleste borgere i Danmark er medlem af sygesikringsgruppe 1 i den offentlige sygesikring. Det betyder, at man er tilknyttet en fast praktiserende læge, som kan henvise til en speciallæge ved behov.

Det er muligt at få tilskud til konsultationer hos en speciallæge i psykiatri, hvis du melder dig ind i sygesikringsgruppe 2. Som medlem af gruppe 2 er du ikke tilmeldt en bestemt læge, og du behøver ikke en henvisning for at komme i behandling hos en speciallæge. Du kan derfor frit søge behandling hos læge og speciallæge.

Børn under 15 år kan med forældrenes samtykke også blive medlem af sygesikringsgruppe 2. Hvis dit barn har brug for behandling, er det kun dit barn – og ikke dig – der skal skifte sygesikringsgruppe.

Når man er medlem af sygesikringsgruppe 2, vil der typisk være en egenbetaling hos egen læge og vagtlæge på omkring 300 kroner pr. konsultation, spørg evt. din egen læge herom. Hvis du ofte har brug for at gå til egen læge som følge af f.eks. kronisk sygdom, kan det derfor være hensigtsmæssigt at forblive i gruppe 1. Adgang til hjælp og behandling på sygehus foregår på samme måde, uanset om man er gruppe 1 eller gruppe 2. Man kan altid skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1 efter et år.

Du kan ikke få tilskud til samtaler hos en psykolog via sygesikringsgruppe 2.

I praksis betaler du først din fakturaen fra Gribskov børne- og ungdomspsykiatriske klinik, hvilken som hovedregel fremsendes én gang om måneden. Når fakturaen er betalt, afleverer du faktura og dokumentation for betaling fra din bank til borgerservice i den kommune hvor du bor. Kommunerne refunderer herefter det meste af din betaling til din NEM konto.

Er barnet/den unge skiftet til Sygesikrings gruppe 2, refunderes udlæg for udredning/behandling hos kommunen næsten fuldt ud, fraset udarbejdelser af speciallægeerklæringer og statusskrivelser, som har en egenbetaling på hhv. 5000 kr. og 2000 kr.

Vi anbefaler også, at du kontakter din kommune for at høre mere om ordningen og muligheder for dækning. Ligeledes anbefales det at du kontakter egen læge for inden for afklaring om hvorvidt du stadig vil kunne benytte denne ved behov. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Afbud og udeblivelse:

Bliver du forhindret i at møde op til en aftalt tid, kan du frit melde afbud til klinikken senest 24 timer før aftalen starter. Ved forsinket afbud eller ved udeblivelse faktureres fuldt ud for den planlagte session.

Aflysninger mindre end 24 timer før en planlagt aftale faktureres ligeledes fuldt ud.

Ved spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger er I altid velkommen til at kontakte os.